Menighet

Søndagsskolen

Noas park er søndagsskolen vår.    Les mer...

FunKRIK

FunKRIK er for barn fra 5-7 klasse.    Les mer...

Connect

Connect er annenhver fredag.    Les mer...

KRIK

Krik er for ungdom fra 9. klasse og oppover.    Les mer...

Konfirmanter

   Les mer...

Tøff

Tøff står for trening og øving for fjorårets konfirmanter.    Les mer...

Ungdommens cellegrupper

   Les mer...

Band

   Les mer...