Menighet

Om frikirken

Frikirkens offisielle navn er Den Evangelisk Lutherske Frikirke.    Les mer...

Om vår menighet

Songdalen frikirke er en menighet med 234 medlemmer. Kirkebygget stod ferdig ti...   Les mer...

Eldsteråd

Eldsterådet er menighetens åndelige lederskap.    Les mer...

Diakonrådet

Diakonrådets oppgave er å lede og utføre menighetens diakonale arbeid i og uten...   Les mer...