Ansatte og Lederskap

VÅRE ANSATTE:

 

Ansatte og Lederskap Ansatte og Lederskap

André Myhren

Pastor (80%)

Julie Johansen

Leder unge voksne (20%)

andre.myhren@frikirken.no julie.johansen@frikirken.no

417 64 111

951 57 161

Ansatte og Lederskap Ansatte og Lederskap

Lisa Axelsen

Ungdomsarbeider (15 %)

Kaia Fåland Gjertsen

Ungdomsarbeider (15%)

lisa.axelsen@frikirken.no kaia.gjertsen@frikirken.no

974 99 177

909 75 892

 

ELDSTERÅDET:

Alf Birger Eikaas (leder)    466 97 178

Nils Tore Augland               918 67 182

Silje Vinsevik Smidsrød (i permisjon til sommeren 2023)

André Myhren (pastor)       417 64 111

 

DIAKONRÅDET:

Terje Imeland (leder)           907 23 375

Jan Syvert Tveit

Mette Kjær

Ingunn Frustøl

Anders Urdal

Raymond Kvåle

Ernst Høyland

Kristin Ommundsen

 

Powered by Cornerstone