Ny hovedpastor eller barne-og familiearbeider?

Stillingsannonse Hovedpastor 

Stillingsannonse BFA 

Fra 2022 har vi behov for inntil 150% stilling med ansvar for

Hovedpastor 70-100%

  • Lede menigheten videre
  • Forkynnelse, inspirasjon og veiledning
  • Daglig ledelse, administrativt ansvar og oppfølging

Barne- og familiearbeider 40-70%

  • Sette fokus på tro i hjemmet
  • Utvikle og lede familiearbeidet
  • Være synlig og tilgjengelig for barnefamilier

Vi brenner for å nå ut til nye mennesker i bydelen vår. Ser dette interessant ut?

For å finne ut mer, ta kontakt med eldsterådsformann Nils Tore Augland, tlf 91 86 71 82 eller hovedpastor Roar Tønnessen, tlf 95 23 10 03

 

Powered by Cornerstone