Velkommen til Songdalen Frikirke

"Vi vil være en utadrettet, utrustende utsendermenighet!"

- Med Jesus i hverdagen

Mer om oss

ÅRSMØTE I SONGDALEN FRIKIRKE ONSDAG 16. MARS KL. 18

DEILIG BEVERTNING og mange flotte folk. Vi håper du kommer

Trykk her for INNKALLING og: Årsmelding 2021 for Songdalen Frikirke

Trykk her for: Årsregnskap 2021 med budsjett 

Trykk her for: årsregnskapet for 2021 balense og noter

Powered by Cornerstone