Lederskap

ELDSTERÅDET:

Alf Birger Eikaas (leder) - 466 97 178

Nils Tore Augland - 918 67 182

Tone Høye - 958 89 335

Sølve Vinvand - 901 77 492

Håkon Kringlebotn (BF-pastor) - 900 76 228

 

DIAKONRÅDET:

Terje Imeland (leder) - 907 23 375

Jan Syvert Tveit

Mette Kjær

Ingunn Frustøl

Anders Urdal

Raymond Kvåle

Ernst Høyland

Kristin Ommundsen

 

SJELESORG OG SAMTALE:

Terje Imeland (kontaktperson) - 907 23 375

 

HOVEDLEDERE:

Gudstjeneste:

Barn og familie:

Ungdom:

Konfirmant:

Lovsang:

Økonomi og givertjeneste

Ansvar kirkebygg

FriMat:

Powered by Cornerstone