Barn og Familie

Awana:
Awana er søndagsskolen vår. Der er visjonen at barn og unge skal kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet. Vi starter felles oppe i kirkesalen kl. 11.00, etter ca. 10-15 min deler vi oss opp i tre aldersgrupper:

2år - 6år: Cubbies

1.trinn - 4.trinn: Sparks

5.trinn - 8.trinn: T&T


 

Kontaktperson: André Myhren

Tlf: 417 64 111

Mail: andre.myhren@frikirken.no

___________________________________________________________________________________________________________                    
Supertirsdag:

Supertirsdag arrangeres ca. 2 ganger i måneden hvor familier kan komme sammen for å spise middag og ha hyggelige samtaler. Det er aktiviteter, mulighet for spill og lek for barna. Middag for 100 kr per familie.

Kontaktperson: Inger Kari Tveit
Tlf:
905 46 293

___________________________________________________________________________________________________________


 

Songdalen FSK Speidergruppe:

Tilhører Norges Speiderforbund og Frikirkens Speiderkorps (FSK). I dag er det ca. 100 medlemmer i gruppa.

Speideren har ukentlige samlinger med turer i Songdalen og omegn, men har også samlinger innendørs. Speideren har en fast speidergudstjeneste 1. søndag i advendt, og friluftsgudstjeneste på Brulihei om våren. 

Vi har enhetene:

Bevere: 1.-2. klasse

Småspeider/Flokk: 3. - 4. klasse

Stifinnere: 5. - 6. klasse

Vandrere: 7. - 10. klasse

Rovere: Fra 1.vgs til og med 26 år


 

Møtetid:

Hver tirsdag (unntatt skoleferier)

Småspeider/Flokk: 17:45-19:15

Stifinnere og vandrere: 18.00-20.00 


 

Kontaktperson: Nils Tore Augland

Mobil: 918 67 182

Mail: Nils.Tore.Augland@ae.no 


 

Powered by Cornerstone