Visjon og Fokusområder

"Vi vil være en utadrettet, utrustende utsendermenighet!"    -   Med Jesus i hverdagen

 

Songdalen Frikirke er en menighet med hjerte for lokalsamfunnet, et sted det skal være godt å komme til. "Med Jesus i hverdagen" har vi derfor satt som ledesnor for våre aktiviteter.  

Songdalen Frikirke er en generasjonsmenighet, og vi ønsker å ha et åpent miljø hvor generasjonene kan trives sammen. Derfor har vi et bredt aktivitetstilbud for alle aldersgrupper. Menigheten ønsker å være en utadrettet, utrustende utsendermenighet. Vi er ca. 230 medlemmer.

På nettsiden vår finner du informasjon om de ulike aktiviteter og tilbud menigheten har. Vi håper du finner noe du har lyst til å se nærmere på.

Hva tror vi på?

Songdalen Frikirke har Bibelen som sin hovedrettesnor, men vi bygger også på de lutherske bekjennelsesskriftene. Nye medlemmer som opptas i menigheten tilslutter seg derfor følgende trosgrunnlag:

  • Menigheten er grunnet på Jesus Kristus Guds Sønn.
  • Vi bekjenner Gud som vår himmelske Far, Kristus som vår Herre og frelser og Den Hellige Ånd som vår lærer, trøster og talsmann.
  • Vi tror at Bibelen er Guds ord og derfor menighetens eneste og fullkomne rettesnor for liv og lære.
  • Vi tror at den kristne menighet består av alle som ved troen på Jesus er blitt født på ny.

 

 

Powered by Cornerstone