Visjon og Fokusområder

"Vi vil være en utadrettet, utrustende utsendermenighet!"    -   Med Jesus i hverdagen

 

Songdalen Frikirke er en menighet med hjerte for lokalsamfunnet, og sted det skal være godt å komme til. Med Jesus i hverdagen har vi derfor satt som ledesnor for våre aktiviteter.  

Songdalen Frikirke er en generasjonsmenighet, og vi ønsker å ha et åpent miljø hvor generasjonene kan trives sammen. Derfor har vi et bredt aktivitetstilbud for alle aldersgrupper. Menigheten ønsker å være en utadrettet, utrustende utsendermenighet.

På nettsiden vår finner du informasjon om de ulike aktiviteter og tilbud menigheten har. Vi håper du finner noe du har lyst til å se nærmere på.

Hva tror vi på?

Songdalen Frikirke har Bibelen som sin hovedrettesnor, men vi bygger også på de lutherske bekjennelsesskriftene. Nye medlemmer som opptas i menigheten tilslutter seg derfor følgende trosgrunnlag:

  • Menigheten er grunnet på Jesus Kristus Guds Sønn.
  • Vi bekjenner Gud som vår himmelske Far, Kristus som vår Herre og frelser og Den Hellige Ånd som vår lærer, trøster og talsmann.
  • Vi tror at Bibelen er Guds ord og derfor menighetens eneste og fullkomne rettesnor for liv og lære.
  • Vi tror at den kristne menighet består av alle som ved troen på Jesus er blitt født på ny.

 

 

Powered by Cornerstone